SKATT

SKATT

Skatter är ett komplicerat område där förutsättningarna kan förändras snabbt. Ta hjälp av någon som är insatt – det lönar sig.

Skatter är ett komplicerat område där förutsättningarna kan förändras snabbt. Ta hjälp av någon som är insatt – det lönar sig.

Det bästa sättet att hantera skatter är nästan alltid att ta råd från de som har skatt som sitt expertområde. Vi arbetar alltid tillsammans med dig och via vårt kontaktnät för att uppnå det bästa resultatet. I de flesta fall kan vi lösa ditt problem direkt på plats.

Med vårt fokus på ägarledda företag bidrar vi med vår kompetens för att stödja såväl Ditt företag som Dig som ägare i alla typer av skattesituationer som kan uppkomma. Vi ser till att skatteverket får de papper de behöver, att deklarationer är korrekta och att du får de bästa råd som marknaden kan erbjuda. Genom vårt breda kontaktnät ser vi till att du kommer i kontakt med den bästa rådgivaren inom respektive skatteområde. Vid enklare frågor löser vi det vanligtvis direkt över telefon och/eller i ett personligt möte.

Skatterådgivning är en del av alla våra revisioner. Vi går alltid igenom Ditt företag för att se så du har så bra förutsättningar som möjligt för att optimera lönsamheten och företagets skattesituation. I detta ingår också att se över Din skattesituation som ägare för att på så vis se till att du får en så bra skattesituation som möjligt.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Här är några av våra tjänster inom skatteområdet
Företagsbeskattning
 • Inkomstskattedeklaration
 • F-skatt
 • Beskattning i fåmansföretag.
 • Fastighetsaffärer
 • Rådgivning vid köp och försäljning av företag.
 • Skatterapportering
 • Skatterevision från skatteverket.
 • Momsfrågor och hantering av moms.
Skatterevisioner och skatteprocesser
 • Kontakt med Skatteverket och utländska myndigheter.
 • Rådgivning inför och under skatterevision.
 • Hjälp vid process mot Skatteverket.
Privat beskattning och beskattning av ägare till fåmansföretag
 • Inkomstdeklaration
 • Beskattning av ägare till fåmansföretag.
 • Individbeskattning
 • Generationsskiften och arvsskiften i företag.
 • Ägaruttag ur verksamheten.

Det bästa sättet att hantera skatter är nästan alltid att ta råd från de som har skatt som sitt expertområde. Vi arbetar alltid tillsammans med dig och via vårt kontaktnät för att uppnå det bästa resultatet. I de flesta fall kan vi lösa ditt problem direkt på plats.

Med vårt fokus på ägarledda företag bidrar vi med vår kompetens för att stödja såväl Ditt företag som Dig som ägare i alla typer av skattesituationer som kan uppkomma. Vi ser till att skatteverket får de papper de behöver, att deklarationer är korrekta och att du får de bästa råd som marknaden kan erbjuda. Genom vårt breda kontaktnät ser vi till att du kommer i kontakt med den bästa rådgivaren inom respektive skatteområde. Vid enklare frågor löser vi det vanligtvis direkt över telefon och/eller i ett personligt möte.

Skatterådgivning är en del av alla våra revisioner. Vi går alltid igenom Ditt företag för att se så du har så bra förutsättningar som möjligt för att optimera lönsamheten och företagets skattesituation. I detta ingår också att se över Din skattesituation som ägare för att på så vis se till att du får en så bra skattesituation som möjligt.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Här är några av våra tjänster inom skatteområdet

Företagsbeskattning

 • Inkomstskattedeklaration
 • F-skatt
 • Beskattning i fåmansföretag.
 • Fastighetsaffärer
 • Rådgivning vid köp och försäljning av företag.
 • Skatterapportering
 • Skatterevision från skatteverket.
 • Momsfrågor och hantering av moms.

Skatterevisioner och skatteprocesser

 • Kontakt med Skatteverket och utländska myndigheter.
 • Rådgivning inför och under skatterevision.
 • Hjälp vid process mot Skatteverket.

Privat beskattning och beskattning av ägare till fåmansföretag

 • Inkomstdeklaration
 • Beskattning av ägare till fåmansföretag.
 • Individbeskattning
 • Generationsskiften och arvsskiften i företag.
 • Ägaruttag ur verksamheten.