DITT NATURLIGA BOLLPLANK I ALLA EKONOMISKA FRÅGOR

DITT NATURLIGA BOLLPLANK I ALLA EKONOMISKA FRÅGOR

På SAMrevision har vi som övergripande mål att ge våra klienter mer effektiv tid.
Med modern teknik och nya tankesätt ger vi våra klienter mer tid att fokusera på sin kärnverksamhet.

På SAMrevision har vi som övergripande mål att ge våra klienter mer effektiv tid.

Med modern teknik och nya tankesätt ger vi våra klienter mer tid att fokusera på sin kärnverksamhet.

VÅRA EXPERTOMRÅDEN

VÅRA EXPERTOMRÅDEN

Ditt naturliga bollplank i alla ekonomiska frågor, för både företag och dess ägare.

Ditt naturliga bollplank i alla ekonomiska frågor, för både företag och dess ägare.

RÅDGIVNING

RÅDGIVNING

Vi på SAMrevision ger dig goda råd som i de flesta fall vara kan vara guld värda utan att det behöver kostar ditt företag en förmögenhet.

REVISION

REVISION

Med hjälp av oss får ert företag rätt förutsättningar för kloka affärsbeslut och en ökad trovärdighet mot era kunder.

BOLAGSTJÄNSTER

BOLAGSTJÄNSTER

Hjälp vid alla typer av bolagsärenden och bolagsbildningar. Din förlängda arm mot både bolagsverk och skatteverk.

SKATT

SKATT

Ett komplicerat område där förutsättningarna förändras snabbt. Med hjälp av någon som är insatt lönar det sig.

VI GER DIG TID ATT FOKUSERA PÅ DIN KÄRNVERKSAMHET

VI GER DIG TID ATT FOKUSERA PÅ DIN KÄRNVERKSAMHET

På SAMrevision har vi två övergripande mål för våra klienter, det första målet är att skapa tid. Tid för klienterna att fokusera mera på det som de är bra på. Den egna verksamheten.
Det andra övergripande målet är att skapa trygghet. Trygghet i de finansiella siffrorna, det ska gå att lita på det som presenteras i de finansiella rapporterna och klienten ska känna sig trygg i att lagar och regler har följts.

På SAMrevision har vi två övergripande mål för våra klienter, det första målet är att skapa tid. Tid för klienterna att fokusera mera på det som de är bra på. Den egna verksamheten.

Det andra övergripande målet är att skapa trygghet. Trygghet i de finansiella siffrorna, det ska gå att lita på det som presenteras i de finansiella rapporterna och klienten ska känna sig trygg i att lagar och regler har följts.