REVISORSINTYG

REVISORSINTYG

Behöver Ni ett revisorsintyg eller ett yttrande från en auktoriserad revisor?
Behöver Ni en specifik granskning utförd?
Vi hjälper Er.

Behöver Ni ett revisorsintyg eller ett yttrande från en auktoriserad revisor?

Behöver Ni en specifik granskning utförd?

Vi hjälper Er.

Vid varje förändring i bolaget eller i bolagets koncern måste detta i de flesta fall registreras hos myndigheterna. Vid några tillfällen krävs det att ett intyg från en auktoriserad revisor utfärdas. Det kan exempelvis gälla vid nyemission, minskning av aktiekapital och yttrande vid betalning med apportegendom. Vi hjälper dig med detta.

Ibland behöver myndigheter, uppdragsgivare eller ni som ägare en särskild granskning för ett specifikt behov utförd. Det kan röra sig om granskning av kundfordringar, likvida medel, värderingar och andra tjänster. Vi hjälper även till med detta och kopplar in experter vid behov.

Här är några av exempel på intyg som vi utfärdar
 • Revisorsyttrande vid betalning med apportegendom.
 • Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse vid kvittningsemission.
 • Yttrande vid minskning av aktiekapital.
 • Revisorsyttrande vid byte från privat till publikt aktiebolag.
Exempel på särskilda granskningar och andra tjänster
 • Granskning av kundfordringar för att tillstyrka värdering.
 • Värdering av ett hyreskontrakt.
 • Värdering av verksamhet.
 • Revisorsintyg till bank avseende kundfordringarnas värde.
Gransking för specifika brancher och ändamål, exempel
 • Vid ansökan om tillstånd att driva taxitrafik gör vi en översiktlig granskning.
 • Vid utdelning från allmänna arvsfonden krävs att en godkänd eller auktoriserad revisor granskar stödet för alla projekt som beviljats medel.
 • Bistånd från SIDA och underorganisationer kräver att auktoriserad revisor granskar räkenskaperna.

Vid varje förändring i bolaget eller i bolagets koncern måste detta i de flesta fall registreras hos myndigheterna. Vid några tillfällen krävs det att ett intyg från en auktoriserad revisor utfärdas. Det kan exempelvis gälla vid nyemission, minskning av aktiekapital och yttrande vid betalning med apportegendom. Vi hjälper dig med detta.

Ibland behöver myndigheter, uppdragsgivare eller ni som ägare en särskild granskning för ett specifikt behov utförd. Det kan röra sig om granskning av kundfordringar, likvida medel, värderingar och andra tjänster. Vi hjälper även till med detta och kopplar in experter vid behov.

Här är några av exempel på intyg som vi utfärdar

 • Revisorsyttrande vid betalning med apportegendom.
 • Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse vid kvittningsemission.
 • Yttrande vid minskning av aktiekapital.
 • Revisorsyttrande vid byte från privat till publikt aktiebolag.

Exempel på särskilda granskningar och andra tjänster

 • Granskning av kundfordringar för att tillstyrka värdering.
 • Värdering av ett hyreskontrakt.
 • Värdering av verksamhet.
 • Revisorsintyg till bank avseende kundfordringarnas värde.

Gransking för specifika brancher och ändamål, exempel

 • Vid ansökan om tillstånd att driva taxitrafik gör vi en översiktlig granskning.
 • Vid utdelning från allmänna arvsfonden krävs att en godkänd eller auktoriserad revisor granskar stödet för alla projekt som beviljats medel.
 • Bistånd från SIDA och underorganisationer kräver att auktoriserad revisor granskar räkenskaperna.