APPORTBOLAG

APPORTBOLAG

Har du en tillgång som överstiger 25 000 kr och som är till nytta för din verksamhet?

Har du en tillgång som överstiger 25 000 kr och som är till nytta för din verksamhet?

Vi hjälper dig att bilda ditt aktiebolag utan kontantinsats genom en apportemission.

Vi hanterar hela processen med att bilda ditt aktiebolag från ax till limpa utan att du behöver tillskjuta aktiekapital med kontanta medel. Om du uppfyller förutsättningarna så kan vi utfärda ett revisorsyttrande som vi bifogar dina handlingar till bolagsverket. Om du vill så får du självklart sköta kontakten med bolagsverket så hjälper vi dig med yttrandet som du kan bifoga din ansökan. Att bilda ditt bolag med apportegendom blir enkelt när vi lotsar dig igenom den.

Vad vi normalt behöver för att utfärda yttrandet

En beskrivning av apportegendomen och varför den kan tänkas bli till nytta för verksamheten.
Ett värderingsintyg eller något motsvarande som tillstyrket att värdet överstiger aktiekapitalet (vanligtvis 25 – 50 000 kr).
Handling som visar att bolagsbildarna innehar och står som ägare till egendomen som ska tillskjutas.

Exempel på egendom som kan användas som aktiekapital
 • • Tillgångar i enskild firma – så kallad ombildning.
 • Lastbil, bil eller annat fordon till den nya rörelsen, ett registreringsnummer räcker för att styrka ägandet, värdering hämtas från en bilhandlare eller annan värderingsman.
 • En fastighet ett utdrag från fastighetsregistret för att tillstyrka ägandet, en fastighetsbeteckning räcker i normalfallet. Ett värderingsintyg från mäklare eller annan värderingsman.
 • En e-handelssida eller hemsida där utvecklingskostnaden kan tillstyrkas eller värdering påvisas av extern part.
 • Patent där värdet och ägandet kan tillstyrkas.
 • En servis till en restaurangrörelse där värdet och ägandet kan tillstyrkas.
 • Verktyg och maskiner där värdet och ägandet kan tillstyrkas.

Vi hjälper dig att bilda ditt aktiebolag utan kontantinsats genom en apportemission.

Vi hanterar hela processen med att bilda ditt aktiebolag från ax till limpa utan att du behöver tillskjuta aktiekapital med kontanta medel. Om du uppfyller förutsättningarna så kan vi utfärda ett revisorsyttrande som vi bifogar dina handlingar till bolagsverket. Om du vill så får du självklart sköta kontakten med bolagsverket så hjälper vi dig med yttrandet som du kan bifoga din ansökan. Att bilda ditt bolag med apportegendom blir enkelt när vi lotsar dig igenom den.

Vad vi normalt behöver för att utfärda yttrandet

En beskrivning av apportegendomen och varför den kan tänkas bli till nytta för verksamheten.
Ett värderingsintyg eller något motsvarande som tillstyrket att värdet överstiger aktiekapitalet (vanligtvis 25 – 50 000 kr).
Handling som visar att bolagsbildarna innehar och står som ägare till egendomen som ska tillskjutas.

Exempel på egendom som kan användas som aktiekapital

 • • Tillgångar i enskild firma – så kallad ombildning.
 • Lastbil, bil eller annat fordon till den nya rörelsen, ett registreringsnummer räcker för att styrka ägandet, värdering hämtas från en bilhandlare eller annan värderingsman.
 • En fastighet ett utdrag från fastighetsregistret för att tillstyrka ägandet, en fastighetsbeteckning räcker i normalfallet. Ett värderingsintyg från mäklare eller annan värderingsman.
 • En e-handelssida eller hemsida där utvecklingskostnaden kan tillstyrkas eller värdering påvisas av extern part.
 • Patent där värdet och ägandet kan tillstyrkas.
 • En servis till en restaurangrörelse där värdet och ägandet kan tillstyrkas.
 • Verktyg och maskiner där värdet och ägandet kan tillstyrkas.